Profil
společnosti PZ MONT s.r.o.

1. Základní údaje o společnosti  
Obchodní jméno: PZ MONT s.r.o.
Identifikační číslo: IČO 28727100 DIČ CZ 28727100
Sídlo Nad Údolím 700, 463 12 Liberec XXV-Vesec
Kancelář:

Hodkovická 52, 
460 06 Liberec 6

Rok vzniku: 2010
Právní forma: společnost s ručením omezeným                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Statutární orgán:

Ing. Bohuslav Franěk, jednatel
Ing. Karel Přibyl, jednatel

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka a.s.
č. účtu 237935592/0300

Kontaktní spojení:

Tel.: 725 385 417
E-mail: pzmont@pzmont.eu
   
2. Založení společnosti  

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 24. června 2010 na základě notářského zápisu. Výpis z obchodního rejstříku je součástí přílohové části prospektu firmy. Záměrem společnosti PZ MONT s.r.o. je úspěšně ve své činnosti rozvíjet zkušenosti zaměstnanců společnosti, kteří se v oblasti výstavby energetických zařízení a instalací speciálních technologických celků zabývají více jak 20 let.

   
3. Změny ve vlastnické struktuře společnosti

V březnu 2018 došlo ke změně organizační struktury společnosti vstupem nového většinového společníka, společnosti ZPA Nová Paka, a.s., IČO: 465 04 826, Nová Paka. Se vstupem tohoto společníka došlo k navýšení základního kapitálu společnosti PZ MONT s.r.o. na 1 mil Kč.

 
4. Předmět podnikání  
Předmětem podnikání společnosti je budování a rekonstrukce energetických zdrojů vč. zpracování projektové dokumentace, výroba a dodávky tepelné energie, instalace speciálních jednoúčelových technologických linek v oblasti zpracovatelského průmyslu, obchodní činnost, tlumočnická a překladatelská činnost, vedení účetnictví a ekonomické poradenství, stavební činnost vč. zpracování projektové dokumentace, odborná činnost v oblasti svařování a zpracování technologických postupů, preventivní a revizní činnost v oblasti požární ochrany, svářečské a montážní práce vč. výroby svařovaných a montovaných ocelových konstrukcí.
4.1 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
4.2 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
4.3 Zámečnictví, nástrojařství
3.4 Projektová činnost ve výstavbě
4.5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
4.6 Vodoinstalatérství, topenářství
4.7 Investorsko inženýrská činnost
4.8 Svářečské a montážní práce dodavatelským způsobem
 
5. Postavení na trhu

Působnost společnosti je po celém území ČR a SR. Hlavní náplní jsou zejména dodávky rekonstrukcí, modernizací a výstavba nových tepelných zdrojů a dalšího technologického zařízení v komplexním rozsahu. Rozsah nabízených prací zahrnuje dodávku projektové dokumentace stavby, dodávku a montáž technologického zařízení včetně stavební části, revize, revizní knihy, zaškolení obsluhy, garanční měření, uvedení do provozu a zajištění servisní činnosti po celou dobu provozování zařízení.

 
6. Organizační struktura PZ MONT s.r.o.
Obchodní vedení společnosti zajišťují jednatelé společnosti. Rozdělení odpovědnosti je následující:
Ing. Bohuslav Franěk – ekonomické řízení společnosti
Ing. Karel Přibyl – řízení realizace zakázek
Výrobní provozy jsou řízeny mistrem, provádění montážních prací je řízeno vedoucím montérem.
 
7. Podnikatelský záměr

Podnikatelský záměr společnosti vychází z předpokladu rozvíjející se teplofikace a modernizace stávajících zdrojů, zejména v ČR a SR. Záměrem společnosti je podílet se také na budování nových alternativních zdrojů tepelné energie. Se vstupem nového společníka, společnosti ZPA Nová Paka, a.s. se působení společnosti významným způsobem rozšiřuje do oblasti měření médií (tlaku, teploty, objemových průtoků potrubím, ….) a strojních montáží prvků měření a regulace. Vzhledem k profesním zkušenostem zaměstnanců společnosti a kvalitě prováděných prací je předpoklad úspěšnosti firmy při výběrových řízeních v  oblasti svého odborného zaměření a stabilizace postavení, a to jak z pozice ekonomické, tak obchodní.

 
8. Řízení jakosti výroby ČSN EN ISO 9001

Politika jakosti společnosti je součástí strategického záměru stanoveného pro dosažení špičkových technických parametrů výrobků či služeb a k zajištění prosperity společnosti. Politika jakosti a její hlavní cíle byly po projednání na poradě vedení stanoveny jednateli společnosti. Potvrzením zvolené strategie je získání certifikátu systému managementu kvality v souladu s požadavky normy ISO 9001:2016.

 
9. Profesní předpoklady a zkušenosti
Jednatelé společnosti i montážní pracovníci působili ve společnostech, jejichž předmětem podnikání byla stejná nebo podobná činnost.

Rozsah našeho oprávnění, kvalifikace personálu, jak dělnického – svářečská oprávnění, topičské zkoušky, profesní osvědčení vystavená TIČR atd., tak technického – kvalifikace evropského svářečského technologa, revizního technika vyhrazených plynových i tlakových zařízení, vydaného TIČR i Báňským úřadem, oprávnění k provádění protipožárních opatření vč. revizí nás opravňují k provádění servisních prací vč. výroby dílů také v oblasti tzv. „velké“ energetiky v rámci významných výrobců tepelné a elektrické energie, zejména ČEZu, Dalkia a dalších


 
Ing. Bohuslav Franěk                                                                                                                    Ing. Karel Přibyl
jednatel                                                                                                                                    jednatel
 

 


aktualizováno: 20.12.2023 09:28:15